Indmeldelse

noticeboard

Indmeldelse

Klubben består af aktive og passive medlemmer. Seniormedlemmer er alle, der pr. 1. januar det pågældende år er fyldt 18 år, yngre medlemmer er juniormedlemmer.

Henvendelse om medlemskab sker ved anvendelse af en indmeldelsesblanket, der sendes til klubbens bestyrelse v/

Kasserer BIrgit Staugaard

E-mail: birgitstaugaard@yahoo.dk

Medlemskab er helårlig og følger kalenderåret. Det er bindende, indtil udmeldelse foreligger. Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens bestyrelse senest den 31. marts for at være gældende fra samme år.