Indmeldelse

noticeboard

Indmeldelse

Klubben består af aktive og passive medlemmer. Seniormedlemmer er alle, der pr. 1. januar det pågældende år er fyldt 18 år, yngre medlemmer er juniormedlemmer.

Ansøgning om medlemskab sker via Memberlink 

Medlemskab er helårlig og følger kalenderåret. Det er bindende indtil udmeldelse foreligger. Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens kasserer senest den 31. marts for at være gældende fra samme år.

Kasserer Birgit Staugaard

E-mail: kasserersgtennis@gmail.com

Såfremt man først bliver medlem af klubben pr. 31. juli eller derefter i et kalenderår, betales kun 1/2 kontingent det første år.