Indmeldelse

noticeboard

Indmeldelse

Klubben består af aktive og passive medlemmer. Seniormedlemmer er alle, der pr. 1. januar det pågældende år er fyldt 18 år, yngre medlemmer er juniormedlemmer.

Ansøgning om medlemskab sker via Memberlink 

Vær opmærksom på, at Skovridergaardens Tennisklub er en lille lokal klub, der kun optager medlemmer ud fra et nærhedsprincip. Dvs. at du kun kan blive medlem, hvis du bor inden for en radius af ca. 1 km fra klubben. Nuværende medlemmers nære familie og hustand bliver prioriteret.

Medlemskab er helårlig og følger kalenderåret. Det er bindende indtil udmeldelse foreligger. Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens kasserer senest den 31. marts for at være gældende fra samme år.

Kasserer Birgit Staugaard

E-mail: kasserersgtennis@gmail.com

Såfremt man først bliver medlem af klubben pr. 31. juli eller derefter i et kalenderår, betales kun 1/2 kontingent det første år.