Regler for reservation af baner

court_border

Regler for reservation af baner

Bane I (øst) kan reserveres fra alle hele klokkeslet.

Bane II (vest) kan reserveres fra alle halve klokkeslet.

Reservation kan foretages indtil 8 dage frem (f.eks. mandag-mandag) på “Banebooking” og sker ved login med medlemsnummer og fødselsdato.

Til reservation af en time skal der anvendes mindst 2 navne, og hvert medlem kan benytte sit navn/nummer til 2 reservationer ad gangen. Så snart man har benyttet den reserverede bane, har man ret til at reservere en bane på ny til et senere tidspunkt samme dag eller efterfølgende dage.

Reservationen bortfalder, hvis én spiller udebliver mere end 10 min. efter reservationens starttidspunkt.

Såfremt en reservation ikke kan benyttes, skal reservationen slettes i god tid.

Det er ikke tilladt at benytte andre medlemmers navne/numre.

Juniorer har ikke mulighed for at reservere baner i følgende tidsrum:

Hverdage efter kl. 17.30 (bane 2) og kl. 17.00 (bane 1)

Lørdage, søn- og helligdage kl. 8.00 – 12.00 (bane 1) og kl. 8.30 – 12.30 (bane 2)

Ved reservation regnes én senior og én junior i forening som seniorer.

Banerne kan være lukket enkelte timer af hensyn til vedligeholdelsen, hvilket vil fremgå af bookingkalenderen. Herudover kan baneinspektøren/baneudvalget med kort varsel lukke én eller begge baner, såfremt det skønnes nødvendigt for at bevare banerne i tilfredsstillende stand. Det tilkendegives ved skiltning eller sænket net.

I nogle situationer vil der være reserveret baner til trænings- og turneringsarrangementer. Det vil fremgå af bookingkalenderen.